นายก อบต.

 

นายสำเหร็จ  สุขพ่อค้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ