องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเข้าร่วม “โครงการตลาดประชารัฐ” โดยสมัครได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเทพ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 567 99508 ต่อ 14

อ่านเพิ่มเติม: หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเข้าร่วม โครงการตลาดประชารัฐ

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอศรีเทพ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ สนามเทศบาลตำบลโคกสะอาด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีเทพ จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อบต.ศรีเทพ ได้รับรางวัลดังนี้

1. กีฬาประเภทเซปักตะกร้อ ชนะเลิศ

2. กีฬาประเภทฟุตบอล รองชนะเลิศ อันดับ 2  


 

 

Free Joomla Lightbox Gallery

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดรำเซิ้ง กิจกรรมปิดตาแต่งหน้า กิจกรรมโยนลูกโป่งใส่น้ำข้ามตาข่าย กิจกรรมปิดตาตีปี๊บ กิจกรรมแทงหว่างขา กิจกรรมวิ่งผลัดลูกโป่ง กิจกรรมโบว์ลิ่งบอล กิจกรรมกินวิบาก กิจกรรมหมากฮอต กิจกรรมกลิ้งลัง เป็นต้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม: แข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559