การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอศรีเทพ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ สนามเทศบาลตำบลโคกสะอาด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีเทพ จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อบต.ศรีเทพ ได้รับรางวัลดังนี้

1. กีฬาประเภทเซปักตะกร้อ ชนะเลิศ

2. กีฬาประเภทฟุตบอล รองชนะเลิศ อันดับ 2  


 

 {lightgallery type=local path=images/abt/content/sport2017 previewWidth=150}การแข่งขันกีฬา{/lightgallery}

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดรำเซิ้ง กิจกรรมปิดตาแต่งหน้า กิจกรรมโยนลูกโป่งใส่น้ำข้ามตาข่าย กิจกรรมปิดตาตีปี๊บ กิจกรรมแทงหว่างขา กิจกรรมวิ่งผลัดลูกโป่ง กิจกรรมโบว์ลิ่งบอล กิจกรรมกินวิบาก กิจกรรมหมากฮอต กิจกรรมกลิ้งลัง เป็นต้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม: แข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

เมื่อวันที่ 1 -3 มีนาคมที่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพได้จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่มสัมพันธ์ อำเภอศรีเทพ ประจำปี 2559 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์