เมื่อวันที่ 1 -3 มีนาคมที่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพได้จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่มสัมพันธ์ อำเภอศรีเทพ ประจำปี 2559 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ อัตรา เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศอบต. ศรีเทพ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของอบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทราบ รวมถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็น ทุกท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของอบต. ได้โดยการเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เลือกพิมพ์ที่แถบเครื่องมือพิมพ์ (URL) ของหน้าต่างเว็บไซต์ (Browser) เพื่อค้นหาเว็บไซต์ด้วยชื่อ www.srithep.go.th จากนั้น ท่านจะพบข้อมูลเมนูมากมาย ท่านสามารถเลือกการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นๆ ง่ายๆ ด้วยการคลิกเมาส์... หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของอบต.หรือเว็บไซต์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5678 4118 หรือ ที่เมนู ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม: เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีเทพ srithep.go.th ได้ง่ายๆ เพียงคลิก!