ขอเชิญ เที่ยวงานลอยกระทง ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นี้

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญ เที่ยวงานลอยกระทงที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

อบต.ศรีเทพ

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้บริการรถยนต์ฉุกเฉิน(EMS) ช่วยเหลือบริการเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสำนักปลัดฯ โทร. 0-5678-4118 ต่อ 18 หรือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0-5678-4022